Chalupa U lesa - Třeboňsko, Klec

Jemčinské polesí

Trasa: Klec – Kolence – Novosedly na Nežárkou - Jemčina – řeka Nežárka – po žluté turistické značce do Evženova údolí – po zelené značce k rybníku Velká Holná – Lannův kříž – po červené zpět na Jemčinu- Klec

Jemčina
Původní barokní lovecký zámeček rodu Černínů obklopený rozsáhlou oborou, ve které za Černínů probíhaly proslulé parforsní hony na jeleny. V novodobé historii sloužil objekt jako ozdravovna, potom do r. 1991 jako kasárna, což se podepsalo na devastaci budov. Od r. 2002 je zámek soukromým majetkem, nový majitel ho po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupnil veřejnosti. Nabízí prohlídku expozice věnovanou historii loveckého zámečku a parforsních honů, možná je i prohlídka zámecké kaple. Po rekonstrukci slouží návštěvníkům zámecká restaurace a ubytovací zařízení.

Řeka Nežárka je největším pravostranným přítokem řeky Lužnice. V její nivě pod zámkem Jemčina rostou nádherné mnohaleté solitérní duby, níže po proudu i dub letní chráněný státem s obvodem kmene téměř 8,5 m.

Evženovo údolí se nachází v nivě Holenského potoka s rybníky Dolní a Horní Vydýmač. V údolí stojí kamenná kaplička postavená Černíny v r. 1898. Údolí nabízí příjemné koupání v rybníku a občerstvení v lovecké chatě Pecák.

Rybník Holná měl původně ve 14. století mnohem menší rozlohu. V 16. století ho rozšířil Jakub Krčín z Jelčan. Uprostřed rybníka leží ostrov Naxos. Na konci hráze roste mohutný, státem chráněný buk lesní.

Lannův kříž se nachází nedaleko rybníka Holná na žulovém výchozu v lese. Pod křížem je upevněna litinová deska se jmény hraběte Černína, majitele panství, A. Lanny, který se zasloužil o splavnění Nežárky pro vytěžené dřevo z místních lesů po velkých polomech, a konečně se jménem J. Wachtela, jemčinského lesmistra.

(Zabočte kolem buku po asfaltce doprava a potom první odbočkou po lesní cestě doleva. Sledujte cestu až k posedu, u něj zabočte doprava a na konci oplocenky po levé straně zabočte vlevo. Prolukou v oplocence vystoupáte po kamenných schůdcích ke kříži. Stejnou cestou se vraťte k buku a po červené turistické značce dojdete zpět k zámku Jemčina.)