Chalupa U lesa - Třeboňsko, Klec

Láska, Naděje, Víra

Trasa: Klec - Val – Hamr – po modré turistické značce k jezu Metel na Nežárce – Nadějská rybniční soustava (po zelené mezi rybníky Rod a Naděje) – po červené do obce Klec

Val je obcí s bohatou historií, její vznik se datuje před r. 1400. V minulosti tvořila až do dob Marie Terezie jeden celek s nedalekou vsí Hamr a Vlkov. Nad vsí stávala tvrz panů Šorců, kteří měli ve znaku rybu, zbytky tvrze (zpustla koncem 17. století) jsou součástí základů statku z 1. poloviny 18. století.

Hamr nesl původně pojmenování Ostrov, později získal název po hamru na zpracování železné rudy, který stával u řeky Nežárky. Na ostrově v Nežárce se před r. 1420 usadili příslušníci sekty adamitů a podnikali loupeživé výpady. Sužovali tak obyvatele Hamru i okolí. Sektu rozprášila až husitská vojska Jana Žižky v r. 1421. Zachovalou památkou je bývalá kamenná tvrz, kde se můžete dnes občerstvit.

Jez Metel byl postaven blízko dvora a bývalého mlýna na řece Nežárce. V letní sezóně je toto místo vyhledávanou zastávkou vodáků sjíždějících Nežárku. Příjemné místo ke koupání i k občerstvení.

Nadějská rybniční soustava leží mezi obcemi Frahelž a Klec. Je dílem rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan z 2. poloviny 16. století. Rybníky nesou poetická jména – Naděje, Láska, Víra, Skutek, Dobrá Vůle. Zvláštností rybníka Měkký u Klece je magický balvan z doby ledové, opředený pověstmi s názvem Milenec. Přírodovědně nejcennější je rybník Rod, vyhlášený jako přírodní rezervace. Je významným hnízdištěm vodního ptactva, na ostrově se vyskytuje největší hnízdní kolonie racka chechtavého na Třeboňsku. Soustavu rybníků napájí přívodní stoka Potěšilka.

Klec není jenom pojmenování obce, ale i přilehlého rybníka. Na jeho břehu stávala již od počátku 15. století tvrz zvaná Flughaus (z německého Vogelhaus = klec), zanikla někdy v 17. století a dnes ji připomínají jen vyvýšená místa valů zarostlá pobřežní vegetací.