Chalupa U lesa - Třeboňsko, Klec

Ptačí svět

Trasa: Klec - Lomnice nad Lužnicí – Zlatá stoka – NS Velký Lomnický – Záblatí – Záblatský rybník – po žluté, zelené a červené turistické značce přes Smržov (nebo po silnici přes Lomnici) k rybníku Koclířov – NPR Velký a Malý Tisý – Lomnice nad Lužnicí - Klec

Lomnice nad Lužnicí je městečko s bohatou historií. Ve středověku zde stával hrad a zemanská tvrz. Dnes nás zaujme stará renesanční radnice na náměstí, kostel Sv. Jana Křtitele s věží dochovanou ze 14. století a kostel Sv. Václava s křížovou klenbou.

Zlatá stoka je dílem Štěpánka Netolického z let 1505-20. Jeho původní funkce – zásobování přilehlých měst pitnou vodou, pohánění pil a koželužen, plavení palivového dříví – už dávno zanikly. Více než 500 let ale plní další velmi důležitou funkci, zajišťuje cirkulaci vody mezi jednotlivými rybníky na Třeboňsku, okysličení vody a výměnu živin, důležitou pro chov ryb.

Naučná stazka Velký Lomnický je určena pěším turistům. Stezka je vybavena informačními tabulemi, které návštěvníky seznamují s historií Lomnice nad Lužnicí, s historií místních rybníků, zabývají se tématikou zemědělství, myslivosti, představují vodní ptactvo a flóru. Naučná stezka je také vybavena pozorovací věží a pozorovacím krytem na vodní hladině.

Záblatí se připomíná již v r. 1358, na návsi obce se nachází řada zachovalých typických jihočeských statků. Zajímavou historii má místní mlýn, kde nocoval i rožmberský vladař Petr Vok.

Záblatský rybník je zmiňován již v r. 1476. Počátkem 16. století byl rozšířen Štěpánkem Netolickým, později (v letech 1580-82) zvýšil hráz a plochu rybníka do současné podoby rozšířil Jakub Krčín z Jelčan. Rozšíření musela ustoupit vesnice Německá Lhota.

Rybník Koclířov se nachází mezi dvěma rybničními velikány – Dvořištěm a Velkým Tisým. I tak se svojí rozlohou řadí mezi deset největších rybníků Třeboňska. Postaven byl v letech 1503-1505 a jeho stavbou si vydobyl úctu a obdiv rybníkář Štěpánek Netolický.

Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý je jednou z nejstarších rezervací, území je chráněno od r. 1957. Dnes národní přírodní rezervace zahrnuje komplex 11 různě velkých rybníků s ostrůvky luk a lesíků. Jedná se o jednu z nejcennějších ornitologických rezervací v celé České republice, zanesenou v seznamu evropsky významných ptačích území (IBA). Celoročně je tato lokalita vhodná k pozorování vodního ptactva, v zimě je na újedích na zamrzlé hladině rybníka častým hostem majestátní orel mořský. NPR je také součástí území „Třeboňské rybníky“, chráněného jako mokřad mezinárodního významu Ramsarskou konvencí.