Chalupa U lesa - Třeboňsko, Klec

Třeboňské rybníky

Trasa: Klec - Třeboň – rybník Svět – rybník Opatovický – Zlatá stoka – Obora – Hrádeček – Stezka zdraví – Třeboň – trvalá expozice „Třeboňsko – krajina a lidé“

Rybník Svět vybudovaný v letech 1571-74 a původně zvaný Nevděk (pro potíže spojené s jeho stavbou) je dílem významného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. Po dokončení se stal součástí městského obranného systému. Jeho vody zatopily kromě Svinenského předměstí i rybník Opatovický, ale po povodni r. 1611 byl od Opatovického rybníka oddělen. Mohutná hráz osázená duby odolávala velkým vodám až do r. 1890, kdy se protrhla a voda zaplavila město. V roce 2002 hráz rybníka město před povodní uchránila.

Opatovický rybník patří k nejstarším rybníkům na Třeboňsku, zmínka o něm pochází již z 2. poloviny 14. století. Počátkem 16. století rybník rozšířil Štěpánek Netolický a na jeho dílo navázal již zmiňovaný Jakub Krčín, který rybník spojil s nově budovaným rybníkem Svět. Opatovický rybník byl označován jako „bezedný“. Lidé věřili, že v některých místech dna se ukrývají zatopené štoly po těžbě rud a nebožáci, kteří se do nich propadnou, už zmizí navěky.

Pod hrází Opatovického rybníka protéká Zlatá stoka, mistrovské vodní dílo Štěpánka Netolického z počátku 16. století (1505-1520). Jde o umělý vodní kanál, technickou památku v délce 48 km, která důmyslně propojuje soustavy rybníků na Třeboňsku. Stoka nese právem pro svůj několikasetletý význam a užitek přídomek „zlatá“. Odbočuje z řeky Lužnice nad jezem Pilař a vrací se do ní pod Veselím nad Lužnicí.
Na konci hráze vlevo stojí Opatovický mlýn, původně letní sídlo opatů třeboňského kláštera, dnes vědecké pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Obora byla součástí schwarzenberského panství. Dnes nabízí návštěvníkům pohled na koně „pasoucí se u Třeboně“ a pro unavené, hladové a žíznivé možnost občerstvení.

Hrádečkem je zváno polesí jižně od hráze zrušeného rybníka Hrádeček a je prostoupené temnými pověstmi. „Pekelnou bránou“ prchal ďábel usilující o Krčínovu duši, „Dračí duby“ údajně vyrostly z článků přetrženého řetězu, kterým byl upoután do pluhu ďábel pomáhající Krčínovi vyměřit koryto pro přeložení Zlaté stoky, na hrázi najdeme podivně rostlý „Čertův dub“. Vyrostl podle pověsti také z článku řetězu té noci, kdy se Krčín dostal z moci pekla.

Stezka zdraví vedená částečně po hrádečkové hrázi vás dovede zpět do Třeboně.

Trvalá expozice a návštěvnické centrum „Třeboňsko – krajina a lidé“ v třeboňském zámku představuje historii zdejšího rybníkářství spojeného se slavnými jmény Štěpánka Netolického, Jakuba Krčína z Jelčan, Mikuláše Rutharda a Josefa Šusty. Setkáte se s expozicí schwarzenberského hospodářství, historií lázeňství s vazbou na zdejší rašeliniště. Seznámí vás s přírodou Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko, dostanete i další tipy na zajímavé výlety.